Život v meste prináša veľa výhod a atraktívnych možností trávenia voľného času. Ulice plné života však majú aj svoju tienistú stránku. Cesty sú dňom i nocou preplnené autami, ovzdušie je znečistené a v hlučnom prostredí dostáva zabrať aj náš sluch. Preto je dôležité, aby sa naša domácnosť stala oázou pokoja, kde môžeme relaxovať po náročnom pracovnom dni. K vytvoreniu takéhoto prostredia pomôže o. i. aj montáž okien so zvýšenou zvukovou izoláciou.

Rw – kľúčový koeficient

Pri výbere okien je dobré pamätať popri iných parametroch aj na koeficient Rw, ktorý informuje o tom, do akej miery okno izoluje miestnosť od zvukov z vonkajšieho prostredia. Efektívnosť zvukovej izolácie pritom vo veľkej miere závisí od druhu skla – na mysli máme najmä hrúbku jednotlivých tabúľ v rámci izolačného skla, použité fólie, vzdialenosť medzi sklenými tabuľami, či tiež plyn v komorách medzi sklami. Dôležitá je tiež dôsledná montáž, ktorá v stavebníctve zohráva významnú rolu.

Ako si predstaviť intenzitu hluku v decibeloch?

Hlasitosť (resp. intenzita) zvuku sa meria v decibeloch. Pre lepšiu predstavu uvádzame príklady zvukov, s ktorými sa môžeme bežne stretnúť:

  • šepot, padajúce lístie, pokojná záhrada, tikanie hodín – 20-30 dB
  • hovorená reč – 50-60 dB
  • veľmi hlasný rozhovor, krik – 70 dB
  • kosačka – 80 dB
  • rušná ulica – 90 dB
  • pneumatické kladivo – 100 dB
  • prúdové lietadlo – 140 dB

Intenzita zvuku, ktorý preniká do miestnosti, závisí tiež od vzdialenosti obydlia od zdroja hlučnosti, ako aj prekážok (napr. stromov), ktoré môžu tlmiť vlnenie zvuku. Po zohľadnení týchto aspektov je možné odhadnúť, aký koeficient Rw by mali spĺňať okná, aby zabezpečili dostatočnú zvukovú izoláciu.

Riešenie na dosah ruky

V ponuke OKNOPLAST nájdete izolačné sklá, ktoré dosahujú koeficient Rw na úrovni 36, 39, 40 a dokonca aj 50 dB. Tak vysoká zvuková izolácia zasklenia zaistí komfort aj tým, ktorí bývajú v blízkosti komunikačných tepien. Vysokú hodnotu koeficientu umožňuje asymetrické rozloženie sklených tabúľ, ako aj použitie laminovaných skiel s akustickou fóliou. Takto zostavené izolačné sklo účinne tlmí hluk ulice, ako aj zvuk prelietajúcich lietadiel. Zvuk rezonujúci v interiéri evokujem dojem, že zdroj hluku sa nachádza omnoho ďalej, ako v skutočnosti. Pre naše ucho nebudú bolestivé ani práce spojené s opravou ciest a chodníkov – pri zavretých oknách vyznie hluk zbíjačky ako neškodný, vzdialený zvuk „hmyzu“.