Bezpečnostné sklá

Bezpečnostné sklá, sklá proti vlámaniu P2 a P4, kalené sklá.
Aktívna bezpečnosť – zvýšená ochrana proti vlámaniu.
Pasívna bezpečnosť – ochrana pred nebezpečenstvom porezania.
Sklá proti vlámaniu (resp. laminované) sa vyrábajú plošným spojením dvoch sklených tabúľ hrúbky 4 mm a dvoch (P2) alebo štyroch (P4) vrstiev fólie PVB. Odporúčané sú do domov so zvýšeným  rizikom vlámania. Sú odolné proti viacnásobnému úderu a zaisťujú ochranu pred ostrými črepmi po rozbití okna (sklo sa nerozsype na črepy vďaka fólii, ktorá ho udržiava v celku). Kalené sklo (resp. tvrdené) je odolnejšie vďaka prudkej zmene teploty, ktorá sa dosahuje v kaliacej peci. Sklo je tak značne odolnejšie proti prasknutiu. Ak predsa len dôjde k jeho rozbitiu, rozpadne sa na malé tupé črepy, ktoré nespôsobia rezné poranenia.

Nájdete nás na celom Slovensku

ul. Jegorovova 37 , BANSKÁ BYSTRICA
0908 530 793
ul. Saratovská 5-7 (vedľa cukrárne) , BRATISLAVA
02/6446 45 46
ul. Romanova 6 , BRATISLAVA
0905 299 633
ul. Bojnická 1 , BRATISLAVA
0903 412 610
ul. M. R. Štefánika 50 , BREZNO
0903 626 044
ul. Pribinova 3 , ČADCA
0905 358 457
ul. Záhradná 4 , DETVA
0908 265 128
ul. Hertník 330 , HERTNÍK
0918 490 990, 0905 611 363
ul. Žižkova 12 , Košice
0905 232 209
Moldavská 28/B (Lyžiarsky dom – oproti OC OPTIMA) , KOŠICE
0904536141
ul. Železničná 7 , LUČENEC
047/4333 740, 0908 342 798
ul. P. Mudroňa 43 , MARTIN
0910 939 330
ul. Námestie M.R. Štefánika 525/21 , MYJAVA
0948 700 775
ul. Štefánikova 205/1 , NÁMESTOVO
0902 134 469
ul. Ďurkova 3 , NITRA
tel. kancelária 0911/383760, tel. Mesároš 0905/383760
M.R.Štefánika 30 , NOVÉ ZÁMKY
0918 489 747
ul. Bratislavská 79 , PEZINOK
0948 119 984
ul. Švábska 41A , PREŠOV
0905 420 517
ul. Komenského 1294/84 , PÚCHOV
0903 556 485
ul. Kráľovská 8 , SKALICA
034/664 51 56
ul. Letná 51 , SPIŠSKÁ N. VES
0915 945 658
ul. Cintorínska (areál PD) , STROPKOV
0905 467 924
ul. Cukrovarská 3821/10A , TREBIŠOV
0918 183 123
-- , Trencine
Tel. 0907 756 689
. , Trnava
0905 381 477
ul. Budovateľská 27 , VRANOV NAD TOPĽOU
0915 886 235
ul. M. R. Štefánika 27 , ŽILINA
041/500 76 00
ul. Divadelná č. 4, 1. posch. (obchodný dom Wittmann) , ZVOLEN
0908 265 128, 0908 239 451